Виконавчий директор Інституту прикладних гуманітарних досліджень

Виконавчий директор Інституту прикладних гуманітарних досліджень  очолює Апарат Інституту. Призначення на посаду Виконавчого Директора  Інституту  та звільнення з неї здійснюється  Президентом Інституту.

Виконавчий директор наділений наступними повноваженями: 

- діє без довіреності від імені Інституту у відносинах з фізичними та юридичними особами в Україні, так і з фізичними та юридичними особами за межами України;

- призначає та звільняє працівників апарату Інституту, укладає з ними трудові договори;

- відкриває та закриває рахунки Інституту в банківських та фінансових установах, підписує фінансові та інші документи Інституту;

- видає накази і розпорядження, обов'язкові лише для працівників апарату Інституту;

- виконує інші функції, які не суперечать Статуту Інституту.

Виконавчим директором Інституту на даний час є Точений Володимир Іванович.