Експертні групи

Для проведення експертної оцінки, взаємодії та координація експертів у напрямках діяльності Інституту задля досягнення мети діяльності Інституту можуть утворюватися Експертні групи.  Експертні групи є допоміжними (консультативно-дорадчими) органами Організації, що утворюються на постійній або тимчасовій основі за рішенням Ради засновників. 

Рішенням Ради засновників Інституту, затвердженим протоколом засідання Ради засновників № 2/2019 року В ГО «Інститут прикладних гуманітарних досліджень» , на постійній основі, були створені 4 Експертні групи:

1.      З питань  запобігання та протидії кіберзлочинності;

2.      З питань запобігання та боротьби з корупцією;

3.      З питань сприяння реформування судової системи України та захисту прав людини;

4.      З питань проведення соціологічних досліджень.

Цим же рішенням було затверджено тематики та предмети діяльності, кількісний та персональний склад цих експертних груп. 

Відповідно до рішення Ради засновників:

- головою Експертної групи з питань  запобігання та протидії кіберзлочинності призначено Стрельцова Л.Є.(кандидат юридичних наук, здобувач Інституту Макса Планка);

- головою Експертної групи з питань запобігання та боротьби з корупцією призначено Буроменського М.В. (доктор юридичних наук,професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Президент Інституту прикладних гуманітарних досліджень);

головою Експертної групи з питань сприяння реформування судової системи України та захисту прав людини призначено Сердюка О.В. (доктор юридичних наук,професор, професор кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член Ради засновників Інституту прикладних гуманітарних досліджень);

- головою Експертної групи з питань проведення соціологічних досліджень призначено Волянську О.В. (кандидат соціологічних наук,доцент, доцент кафедри соціології та політології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого).