Новини

05.01.19

Річний звіт 2017-2018

Громадська організація «Інститут прикладних гуманітарних досліджень»

 

Річний звіт 2017 – 2018 (фрагмент)

 

1.Проект «Здійснення моніторингу судових рішень щодо застосування в Україні положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини». Донор: Координатор проектів ОБСЄ в Україні  /грудень 2015 –  квітень 2017/ завершено

 

 

Колективом експертів-викладачів було проведено 12 семінарів у 12 містах України (цільова аудиторія: судді загальних суддів, керівники апарату судів, прокурори, адвокати та представники громадських правозахисних організацій) за результатами моніторингу дотримання норм КПК України в судах м. Києва, що були відображені у Спеціальній доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Моніторинг дозволив отримати інформацію про типові проблеми у застосуванні нового КПК України, обговорення яких на запланованих заходах сприяло підвищенню якості кримінального судочинства в Україні. Розроблена

методика проведення семінарів на основі матеріалів моніторингу.

 

 

2. Проект: "Громадська підтримка аналітичної діяльності органів суддівського самоврядування: розробка та пілотна апробація Методики оцінки довіри до суду". Донор: USAID Програма «Нове правосуддя», /грудень 2017 – січень 2019/ завершено

 

Основним завданням проекту було визначення оптимальних методичних моделей моніторингу довіри до суду. За допомогою стандартного інструменту оцінки через довіру до суду можна визначити, який вплив зміни до Конституції України в частині правосуддя та Закон України «Про судоустрій і статус суддів» мають не лише на незалежність судів, а й на стабільність судової системи та підвищення довіри громадян України до судової влади. В рамках проекту було проведено пілотажне дослідження на регіональному рівні (Харківський судовий округ) – застосовувались такі  техніки:

- особистого інтерв’ю чи анкетування;

- телефонного опитування;

- он-лайн опитування. 

Проводилось пілотне опитування у 3-х регіонах: Дніпро, Волинь та Вінниця (опитано 900 респондентів)

 

За результатами роботи було підготовлено Аналітичний звіт, а також впроваджено в роботу он-лайн опитувальник, який  функціонує у вигляді лінку та розповсюджується серед населення соціальним мережами та меседжерами.

 

 

 

 

3. Проект: «Моніторинг рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності». Донор: USAID Програма «Нове правосуддя», /квітень-вересень 2018 р./ завершено.

В рамках проекту було проведено незалежну експертну оцінку практики та аналіз оцінки рішень дисциплінарних органів України, серед яких рішення:  (1) Дисциплінарних палат ВРП, що відповідають за попередню перевірку дисциплінарних скарг, перевірку фактів неналежної суддівської поведінки та розгляд дисциплінарних справ стосовно суддів; за наявності рішень (2) ВРП, що здійснює розгляд скарг на рішення Дисциплінарних палат і ухвалює рішення про звільнення суддів з посади за поданням Дисциплінарних палат; та (3) рішень Вищого адміністративного суду і Касаційного адміністративного суду при Верховному Суді, що розглядає скарги сторін у дисциплінарних справах на рішення ВРП.

 

Результат: підготовлений Аналітичного звіт, який  містить:

1).       рекомендації щодо вдосконалення законодавчої бази, що регулює питання притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, адміністрування дисциплінарного провадження та якості рішень у дисциплінарних справах щодо суддів.

2).       рекомендації для Національної школи суддів України щодо змісту програм суддів і кандидатів на посаду судді з питань притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

3).       шляхи підвищення участі громадськості в здійсненні контролю за ефективністю механізмів притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. 

 

4. Проект: «Громадський моніторинг рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя та висновків Громадської ради доброчесності за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів та кандидатів на посаду судді». Донор: USAID Програма «Нове правосуддя», /серпень 2018 – червень 2019/ триває

 

В рамках проекту були дані оцінки:

- ефективності інструментів виявлення відповідності суддів, призначених (обраних) до внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя), посаді судді та перевірки здатності кандидатів на посаду судді здійснювати правосуддя;

- ефективності інструментів перевірки доброчесності судді в межах процедур відбору та оцінювання суддів;

А також, було вдосконалено нормативні засади та практики діяльності органів, уповноважених на добір та оцінювання суддів.

 

 

 

 

< Всі новини