Новини

05.01.19

Річний звіт 2017-2018

Громадська організація «Інститут прикладних гуманітарних досліджень»

 

Річний звіт 2017 – 2018 (фрагмент)

 

1.Проект «Здійснення моніторингу судових рішень щодо застосування в Україні положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини». Донор: Координатор проектів ОБСЄ в Україні  /грудень 2015 –  квітень 2017/ завершено

 

 

Колективом експертів-викладачів було проведено 12 семінарів у 12 містах України (цільова аудиторія: судді загальних суддів, керівники апарату судів, прокурори, адвокати та представники громадських правозахисних організацій) за результатами моніторингу дотримання норм КПК України в судах м. Києва, що були відображені у Спеціальній доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Моніторинг дозволив отримати інформацію про типові проблеми у застосуванні нового КПК України, обговорення яких на запланованих заходах сприяло підвищенню якості кримінального судочинства в Україні. Розроблена

методика проведення семінарів на основі матеріалів моніторингу.

 

 

2. Проект: "Громадська підтримка аналітичної діяльності органів суддівського самоврядування: розробка та пілотна апробація Методики оцінки довіри до суду". Донор: USAID Програма «Нове правосуддя», /грудень 2017 – січень 2019/ завершено

 

Основним завданням проекту було визначення оптимальних методичних моделей моніторингу довіри до суду. За допомогою стандартного інструменту оцінки через довіру до суду можна визначити, який вплив зміни до Конституції України в частині правосуддя та Закон України «Про судоустрій і статус суддів» мають не лише на незалежність судів, а й на стабільність судової системи та підвищення довіри громадян України до судової влади. В рамках проекту було проведено пілотажне дослідження на регіональному рівні (Харківський судовий округ) – застосовувались такі  техніки:

- особистого інтерв’ю чи анкетування;

- телефонного опитування;

- он-лайн опитування. 

Проводилось пілотне опитування у 3-х регіонах: Дніпро, Волинь та Вінниця (опитано 900 респондентів)

 

За результатами роботи було підготовлено Аналітичний звіт, а також впроваджено в роботу он-лайн опитувальник, який  функціонує у вигляді лінку та розповсюджується серед населення соціальним мережами та меседжерами.

 

 

3. Проект: «Моніторинг рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності». Донор: USAID Програма «Нове правосуддя», /квітень 2018 р. - квітень 2019 року/ триває.

В рамках проекту буде проведено незалежну експертну оцінку практики та аналіз оцінки рішень дисциплінарних органів України, серед яких рішення:  (1) Дисциплінарних палат ВРП, що відповідають за попередню перевірку дисциплінарних скарг, перевірку фактів неналежної суддівської поведінки та розгляд дисциплінарних справ стосовно суддів; за наявності рішень (2) ВРП, що здійснює розгляд скарг на рішення Дисциплінарних палат і ухвалює рішення про звільнення суддів з посади за поданням Дисциплінарних палат; та (3) рішень Вищого адміністративного суду і Касаційного адміністративного суду при Верховному Суді, що розглядає скарги сторін у дисциплінарних справах на рішення ВРП.

 Буде підготовлено:

1).       рекомендації щодо вдосконалення законодавчої бази, що регулює питання притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, адміністрування дисциплінарного провадження та якості рішень у дисциплінарних справах щодо суддів.

2).       рекомендації для Національної школи суддів України щодо змісту програм суддів і кандидатів на посаду судді з питань притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

3).       шляхи підвищення участі громадськості в здійсненні контролю за ефективністю механізмів притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. 

 

4. Проект: «Громадський моніторинг рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя та висновків Громадської ради доброчесності за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів та кандидатів на посаду судді». Донор: USAID Програма «Нове правосуддя», /серпень 2018 – червень 2019/ триває

 

В рамках проекту будуть надані оцінки:

- ефективності інструментів виявлення відповідності суддів, призначених (обраних) до внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя), посаді судді та перевірки здатності кандидатів на посаду судді здійснювати правосуддя;

- ефективності інструментів перевірки доброчесності судді в межах процедур відбору та оцінювання суддів;

А також, було вдосконалено нормативні засади та практики діяльності органів, уповноважених на добір та оцінювання суддів.

 

 

5. Проект: «Аналіз практики нового Верховного Суду». Донор: USAID Програма «Нове правосуддя», /листопад  2018 – червень 2019/ триває

 

В рамках проекту планується провести:

1) Провести кількісно-якісний аналіз судових рішень Верховного суду , в яких застосовується ЄКПЛ та практика ЄСПЛ

2) Адаптувати Методику моніторингу судових рішень із застосуванням ЄКПЛ та практики ЄСПЛ. 

3) Провести експертний аналіз вибірки судових рішень за розробленою (адаптованою) методикою, а саме загальна кількість проаналізованих рішень ВС з застосуванням Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та/або практики ЄСПЛ дорівнюватиме 600.

4) підготувати аналітичний звіт.

5) Розробити рекомендації щодо вдосконалення практики застосування Верховним судом правових позицій ЄСПЛ, що будуть орієнтовані на потреби аналітичної та методологічної діяльності Верховного суду та Національної школи суддів а також можуть бути використані ВККС під час відбору суддів;

6) Розробити рекомендації щодо підвищення ефективності механізмів участі громадськості у здійсненні моніторингу судової практики Верховного суду з урахуванням стандартів правозастосування, що базуються на ЄКПЛ та практиці ЄСПЛ;

< Всі новини