Експертно-консультативний центр

Експертно-консультативний центрздійснює безоплатне правове консультування, а також проведення конференцій, професійних тренінгів і семінарів з правових питань. Директор Експертно-консультативного Центру – кандидат юридичних наук Ігор Осика. 

Щорічно Експертно-консультативний Центр надає до тисячі консультацій громадянам і юристам з питань захисту прав людини. В рамках Центру постійно надається безоплатна правова допомога неурядовим організаціям (громадським організаціям, фондам). Центр також надає спеціалізовану безоплатну правову допомогубіженцям, мігрантам, особам, які шукають притулку в Україні. У 2001-2007 роках Інститут отримав статус уповноваженого партнеру Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців. У 2001-2003 роках Інститут став базою для навчання і практики студентів з юридичної клініки.

Експертно-консультативний Центр здійснюєширокомасштабну діяльність з організації та проведення в Україні конференцій, професійних тренінгів і семінарів з правових питань. Основною цільовою аудиторією тренінгів є судді, прокурори, адвокати, а також державні службовці, журналісти (загалом понад 200 заходів). Науковців, які співпрацюють з Інститутом, неодноразово запрошували для доповідей на конференціях та в якості експертів та тренерів в українські та іноземні установи. Найбільш масштабними та значущими заходами Інституту в цій сфері є тренінги з виборчого законодавства, що проводились у 2004-2006 роках в усіх областях України у співпраці з Верховним Судом України та Вищим Адміністративним судом України; тренінги з антикорупційного законодавства, що проводились у 2005-2009 роках в усіх областях України у співпраці з Верховним Судом України, Міністерством юстиції України та Генеральною Прокуратурою України; тренінги з питань застосування судами України Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р, що проводились у 1998-2004 роках у співпраці з Верховним Судом України в усіх областях України.

В рамках Експертно-консультативного Центру здійснюється науково-педагогічна та науково-методична діяльність: розробка  методичних рекомендацій юристам щодо застосування законодавства, підготовка навчальних видань (підручники, посібники), збірки документів, збірки судових рішень. Центр має досвід розробки освітніх програм на мультимедійних носіях.