Інститут

Інститут прикладних гуманітарних досліджень засновано 30 листопада 1998 року групою українських юристів, соціологів та політологів.

За час свого існування Інститут перетворився на одну з провідних неурядових дослідницьких та тренінгових установ в країні. Інститут має значний досвід професійної діяльності в підготовці фундаментальних аналітичних досліджень, що мають суттєве значення для розвитку українського законодавства, в участі в законопроектних роботах, в проведенні масштабних соціологічних досліджень, в організації заходів з захисту прав людини, в проведенні круглих столів, семінарів та професійних тренінгів. Інститут здійснює активну видавничу діяльність.

Інститут прикладних гуманітарних досліджень створено у організаційно-правовій формі Громадської Організації – юридичної особи за законодавством України. Інститут очолює Президент, який головує у Раді засновників. Також у складі Інституту діє Апарат, який очолює Виконавчий директор ІнститутуДокументи