Новини

16.03.15

У квітні Інститут презентує результати дослідження щодо якості роботи судів при розгляді виборчих спорів

Інститут прикладних гуманітарних досліджень  з квітня 2014 року впроваджує проект «Громадська оцінка якості роботи судів України при розгляді виборчих спорів» за підтримки проекту USAID «Справедливе правосуддя».

Мета проекту полягає у експертному узагальненні практики діяльності судів щодо розгляду виборчих спорів на основі використання стандартних інструментів оцінювання якості основних складових діяльності суду (якість судового рішення, належна організація діяльності суду, дотримання процесуальних та етичних стандартів розгляду справи, громадська довіра до суду) та розробка практичних рекомендацій щодо підвищення  ефективності судового захисту виборчих прав.

Предметом дослідження були рішення судів при розгляді виборчих спорів

1) парламентських виборів 2012 року;

2) виборів Президента України 2014 року;

3) місцевих виборів 2014 року ( в окремих регіонах).

За час проекту було здійснено наступне.

1) проведено експертну оцінку якості судових рішень у виборчих спорах загальною кількістю 710 од;

2) здійснено спостереження організації діяльності суду та адміністрування судового розгляду конкретних справ –32 од.;

3) організовано глибинні інтерв’ю з учасниками судового розгляду (сторони у справі, представники ЗМІ та громадськість) – 50 од.;

4) здійснено аналіз судових рішень у виборчих спорах (за критеріями правильності тлумачення (законності); обґрунтованості; дотримання формальних вимог; зрозумілості тощо);

5) розроблені рекомендації щодо: а) напрямків підвищення кваліфікації суддів, що розглядають виборчі спори; б) особливостей адміністрування діяльності суду під час виборчих кампаній; в) вдосконалення законодавства, що застосовується при розгляді виборчих спорів; г) підвищення спроможностей організацій громадянського суспільства при здійсненні моніторингу діяльності судів.

Цільова аудиторія проекту включає суддів адміністративних та місцевих загальних судів, що розглядали чи будуть в подальшому будуть розглядати виборчі спори; керівників судів, які отримають дані щодо проблем адміністрування судових процесів, що допоможе більш чітко планувати та організовувати діяльність суду під час виборів; Національну школу суддів  (а також ВККС України, в частині своїх повноважень) – отримає інформацію щодо прогалин у підготовці суддів, що допоможе планувати  зміст та спрямованість заходів щодо підвищення їх кваліфікації; народні депутати України, профільні комітети Верховної ради – отримають нові дані щодо прогалин законодавчого регулювання виборчих процесів, зокрема – процедури судового захисту виборчих прав; громадськість (НУО, аналітичні центри, наукова спільнота та ЗМІ) – отримають інформацію про реальний стан у системі судового захисту виборчих прав, а також можливість використання адаптованої до потреб оцінювання роботи суду у виборчих спорах методики моніторингової та аналітичної діяльності.

За результатами діяльності підготовлено аналітичний звіт з рекомендаціями, який буде представлено у другій половині квітня 2015 р. на круглому столі у м. Київ.

< Всі новини