Новини

29.04.15

Громадська організація «Інститут прикладних гуманітарних досліджень» та Проект USAID «Справедливе правосуддя» оприлюднили результати оцінки якості роботи судів при розгляді виборчих спорів

Київ, Україна (29 квітня 2014 року) – 28 квітня 2014 року громадська організація «Інститут прикладних гуманітарних досліджень» та Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя» провели круглий стіл «Оцінка якості роботи судів при розгляді виборчих спорів», під час якого були оприлюднені результати експертної оцінки судових рішень з виборчих спорів по трьом виборчим процесам: парламентські вибори 2012 року, президентські вибори 2014 року, місцеві вибори 2014 року (в окремих регіонах).

В роботі круглого столу взяли участь Михайло Смокович, заступник Голови Вищого адміністративного суду України, Олександр Гашицький, начальник відділу спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді Національної школи суддів України, Олександр Черненко, народний депутат України, представник Комітету Верховної Ради України з питань правової політики і правосуддя, Сергій Кальченко, експерт з виборчого права, Марина Руденко, радник Проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя», представники громадської організації «Комітет виборців України».

Метою проекту було експертне узагальнення практики діяльності судів щодо розгляду виборчих спорів на основі використання стандартних інструментів оцінювання якості основних складових діяльності суду (якість судового рішення, належна організація діяльності суду, дотримання процесуальних та етичних стандартів розгляду справи, громадська довіра до суду) та розробка практичних рекомендацій щодо підвищення  ефективності судового захисту виборчих прав.

На заході ГО «Інститут прикладних гуманітарних досліджень» було представлено аналітичний звіт з результатами дослідження, проведеного у квітні-листопаді 2014 року, що стосувалося оцінки якості роботи судів при розгляді виборчих спорів. Оцінка якості роботи судів включала три компоненти оцінювання: 1) якості судового рішення; 2) адміністрування судових спостережень; 3) задоволеності учасниками судових проваджень якістю роботи судів.

Михайло Смокович, заступник Голови Вищого Адміністративного суду України, відзначив, що отримані під час дослідження оцінки роботи судів 4 бали із 5-ти можливих є дуже непоганим показником в цілому, але окремі питання при розгляді судами виборчих спорів потребують роз’яснення на рівні практики пленуму ВАСУ для покращення ефективного захисту виборчих прав громадянами.

«Презентований аналітичний звіт з оцінки якості роботи судів при розгляді виборчих спорів буде рекомендований Національній школі суддів України для професійної підготовки суддів, оскільки проведене дослідження відображає реальну ситуацію захисту виборчих прав громадян і містить найбільш поширені помилки судів при винесенні судових рішень у цих категоріях справ», підкреслив Олександр Гашицький, начальник відділу спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді Національної школи суддів України.

Олександр Черненко, народний депутат України, представник Комітету Верховної Ради України з питань правової політики і правосуддя, висловив зацікавленість у застосуванні даних аналітичного звіту для власних напрацювань з можливим подальшим використанням на робочих зустрічах Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя і правової політики.

«Сподіваємося, що такий проект дозволять судам максимально використати результати дослідження для вдосконалення своєї роботи, значною мірою вплине на зменшення недоліків у роботі судів при розгляді виборчих спорів, тим самим забезпечить підвищення ефективності захисту виборчих прав громадян», - наголосив Михайло Буроменський, президент ГО «Інститут прикладних гуманітарних досліджень.

Громадська організація «Інститут прикладних гуманітарних досліджень» створена у 1998 році і має значний досвід у здійсненні широкомасштабних правових і соціальних досліджень проблем сучасної України. Сфери діяльності Інституту прикладних гуманітарних досліджень:1) боротьба з корупцією в Україні; 2) захист прав людини; 3) сприяння судовій реформі в Україні; 4) вдосконалення виборчого законодавства та практики; 5) соціологічні дослідження. Детальнішу інформацію про Інститут прикладних гуманітарних досліджень можна отримати на офіційному веб-сайті www.iahr.com.ua або за телефоном +38 (057) 714-99-52.

Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя» працює в Україні з жовтня 2011 року. Діяльність проекту ґрунтується на досягненнях попереднього проекту USAID «Україна: верховенство права», який реалізовувався з травня 2006 по вересень 2011 року . Мета проекту – сприяти утвердженню верховенства права в Україні через підтримку судової реформи, підвищення рівня прозорості та підзвітності судової системи, поліпшення обізнаності громадян із діяльністю судової системи та зростання довіри суспільства до судової влади.. Детальнішу інформацію про проект USAID «Справедливе правосуддя» можна отримати на офіційному веб-сайті www.fair.org.ua або за телефоном +38 (044) 581-3303.

Американський народ, через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), надає економічну та гуманітарну допомогу по всьому світу понад 50 років. В Україні допомога USAID надається у таких сферах як: економічний розвиток, демократія та управління, охорона здоров’я і соціальний сектор. Починаючи з 1992 р., Агентство США з міжнародного розвитку надало Україні технічну та гуманітарну допомогу на суму 1,7 мільярда доларів. Детальнішу інформацію про програми USAID в Україні можна отримати на офіційному веб-сайті USAID http://ukraine.usaid.gov та сторінці у Facebook https://www.facebook.com/USAIDUkraine

< Всі новини