Новини

10.06.16

Дисциплінарна відповідальність суддів: питання практики

Інститут дисциплінарної відповідальності суддів є елементом суддівської підзвітності й покликаний виконувати превентивну функцію і тим самим сприяти додержанню суддями передбачених законом судових процедур та ухвалення законних, обґрунтованих й справедливих судових рішень; разом з тим законодавчо встановлені підстави та порядок притягнення суддів до відповідальності не повинні використовуватися в якості  інструменту незаконного впливу на суддю.

Інститут прикладних гуманітарних досліджень протягом 4-х місяців працював над проектом «Моніторинг рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності», що був підтриманий проектом USAID "Справедливе правосуддя".

На меті проект мав здійснити аналіз рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, вивчити вплив дисциплінарної практики на поведінку суддів, надати рекомендації щодо усунення типових проявів неналежної поведінки суддів, а також сприяння залученню громадськості до моніторингу рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

Для реалізації мети було налагоджено співпрацю з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

Основною частиною дослідження було експертне оцінювання рішень ВККС України, ВРЮ та ВАСУ за наслідками дисциплінарного провадження щодо суддів. Оцінювання здійснювалося на основі розробленої методології. Методологія дослідження буде викладена на сайті Інституту згодом.

Результом праці залучених експертів стала підготовка Аналітичного звіту з висновками та оцінкою дисциплінарної практики ВККС і ВРЮ. 
16 червня на спільному круглому столі у приміщенні ВККС пройде обговорення отриманих результатів.

< Всі новини