Новини

01.12.11

Інформаційні сесії «Корупція в Україні: сприйняття та реалії»

    Інформаційні сесії «Корупція в Україні: сприйняття та реалії» проводилися за результатами дослідження, проведеного в рамках українсько-канадського проекту «Боротьба з корупцією в Україні» (який реалізується за активної підтримки Інституту прикладних гуманітарних досліджень) у період з 4 по 25 листопада 2011 року в 11 містах України: Донецьку, Луганську, Дніпропетровську, Запоріжжі, Севастополі, Сімферополі, Львові, Чернівцях, Івано-Франківську, Чернігові та Києві. 

На обговорення учасникам круглих столів експерти Інституту прикладних гуманітарних досліджень пропонували результати досліджень у вигляді двох презентацій:" Чи дійсно українці такі корумповані, якими вони себе вважають?" та "Чи дійсно українці настільки занепокоєні проблемами корупції, як вони говорять". Під час інформаційних сесій до змісту презентацій ставилися питання, після чого відбувалася дискусія за різними аспектами діяльності з протидії корупції в Україні.

Дослідження, були проведені в 2009 – 2011 роках Інститутом прикладних гуманітарних досліджень. Вони проводилися з використанням кількісних та якісних соціологічних методів, таких як загальноукраїнське репрезентоване опитування населення, опитування цільових груп: підприємців, державних службовців, правоохоронців, журналістів, представників неурядових організацій, а також проведення фокус груп та глибинних інтерв’ю. 

Було зафіксовано суперечливе ставлення населення України до корупції. Переважна більшість українців сприймають корупцію як доволі поширене явище в Україні, хоча таке сприйняття базується переважно не на власному досвіді, а на інформації ЗМІ та політичних деклараціях. Сам зміст поняття «корупція» в масовій свідомості стає все більше розмитим. Все більше людей перестають визнавати корупцією ті вчинки, що законом визнаються корупційними правопорушеннями.

З одного боку спостерігається негативне сприйняття та ставлення до цього явища, а з іншого – присутнє функціональне ставлення до корупції, тобто використання корупційних практик для досягнення власних цілей. Така модель поведінки характерна не лише для підприємців, але й для населення загалом. Як наслідок цього, на фоні визнання існування проблеми корупції і негативного до неї ставлення, доволі незначна частка населення бажає і готова брати участь у заходах, спрямованих на її подолання, та відмовитись від корупційних засобів вирішення певних життєвих чи бізнесових проблем.

Під час інформаційних сесій було одержано коментарі та зауваження щодо проведеного дослідження, які були враховані при формуванні кінцевого звіту за результатами дослідження та формуванні рекомендацій для Міністерства юстиції України. Позитивними моментом була присутність співробітників Мін’юсту підчас презентацій, які по-перше, почули від представників громадськості їхнє бачення сучасних проблем та почули від них пропозиції та рекомендації щодо удосконалення заходів з протидії корупції; а по-друге – продемонстрували відкритість і готовність співпрацювати з представниками громадськості.

< Всі новини