Новини

28.02.14

Стандарти Європейського союзу у сфері забезпечення окремих прав інвалідів: шляхи впровадження

На основі аналізу законодавства про працю інвалідів, керуючись стандартами ЄС і досвідом держав ЄС, експерти проекту підготують пропозиції до впровадження нових підходів до розуміння державної системи працевлаштування, розроблять проекти нормативно-правових актів з метою імплементації стандартів ЄС щодо працевлаштування та забезпечення  умов праці людям з особливими потребами. 

Увага експертів проекту буде приділена і аналізу практики участі підприємств громадських організацій інвалідів у процедурах держзакупівель, ґрунтуючись на якому планується  внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» щодо резервування права на участь у процедурі державної закупівлі для організацій, у яких в основному працюють інваліди та створення додаткових стимулів для розширення можливостей працевлаштування інвалідів при постачанні товарів чи послуг за бюджетні кошти. 

У березні-квітні 2014 року проектом запланована серія фокус-групових досліджень і обговорень досвіду країн ЄС у сфері зайнятості інвалідів, системи працевлаштування інвалідів в Україні, проблем адаптації європейських норм до сучасних українських реалій. Заходи пройдуть у кількох регіонах України за участю представників громадських організацій інвалідів, органів державної влади у сфері соціального політики, підприємців і науковців.

Серед подальшої проектної діяльності – проведення глибинних інтерв’ю з окремими експертами, науковцями, представниками громадських організацій інвалідів щодо можливостей системи зайнятості інвалідів, її недоліків і переваг і шляхів наближення до європейського рівня розуміння місця інваліда у сучасному суспільстві.

У червні 2014 р. запланована робоча зустрічі експертів і партнерів проекту для обговорення проміжних результатів діяльності, підведення головних підсумків і визначення подальших напрямків співпраці.

Інформаційну підтримку проекту надають: Всеукраїнська громадська організація «Асоціація підприємців і працюючих інвалідів», Всеукраїнська громадська організація «Правозахисна спілка інвалідів», Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Група активної реабілітації», Товариство реабілітації жінок-інвалідів та жінок, які виховують дітей-інвалідів «Асоль».

Проект триватиме до жовтня поточного року включно і закінчиться підсумковим презентаційним заходом у форматі круглого столу.

< Всі новини