Новини

04.04.14

Обговорення проблем працевлаштування інвалідів – перший крок до їх вирішення

Захід у форматі фокус-групового обговорення провела Харківська громадська організація «Інститут прикладних гуманітарних досліджень» спільно з ВГО «Національна асамблея інвалідів України» за підтримки МФ “Відродження”.

До уваги учасників заходу пропонувалися напрацювання експертів проекту з напряму наближення вітчизняного законодавства з прав інвалідів до європейських норм і правил. Мета зустрічі полягала у отриманні зворотного зв’язку від осіб, які безпосередньо відчувають на собі дію чинних нормативних актів і отримання пропозиції щодо удосконалення цих актів в частині забезпечення працевлаштування інвалідів, забезпечення архітектурної доступності будівель і приміщень, розумного пристосування робочих місць тощо.

Під час дискусії серед інших було виділена тема ефективності державної  політики у сфері діяльності підприємств інвалідів, що не завжди означає практичну реалізацію трудових прав інвалідів.

Так, за словами фахівців обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів, діюче законодавство, передбачивши фінансування Фондом дотацій роботодавцям на створення робочих місць інвалідів, розумне пристосування робочих місць до потреб інвалідів-працівників, не дає визначення вартості робочого місця, вартості обладнання, необхідного для його пристосування тощо, що унеможливлює виконання прописаних норм.

Учасники обговорення висловили пропозицію про спрощення законодавства в частині регулювання діяльності підприємств інвалідів, що дало б змогу підвищити рентабельність останніх і задовольняти потреби інвалідів у робочих місцях.

< Всі новини