Новини

22.04.14

Громадська оцінка якості роботи судів України при розгляді вибочих спорів - Інститут оголошує про початок нового проекту

 Практично всі виборчі кампанії в Україні були свідченням існування в українській судовій системі суттєвих недоліків, які мали значний вплив на формування в масовій свідомості уявлень про суд як інструмент “брудних виборчих технологій”. 

Основною метою проекту є проведення експертного (громадського) узагальнення практики діяльності судів щодо розгляду виборчих спорів на основі використання стандартних інструментів оцінювання якості основних складових діяльності суду (якість судового рішення, належна організація діяльності суду, дотримання процесуальних та етичних стандартів розгляду справи, громадська довіра до суду) та розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності судового захисту виборчих прав. 

Очікувані результи проекту:

- Проведено аналіз якості судових рішень у виборчих спорах за стандартною методикою, що дозволить дати їх кількісну та якісну оцінку; - - Проведено спостереження судових процесів і підготовлено узагальнення отриманих даних;

- Отримано оцінки рівня задоволеності роботою суду учасниками судових проваджень (в основі будуть показники,що використовуються в методології КГЗ).

- Підготовлено та оприлюднено Аналітичний звіт, в якому на основі узагальнення даних будуть надані рекомендації щодо: а) напрямків підвищення кваліфікації суддів, що розглядають виборчі спори; б) особливостей адміністрування діяльності суду під час виборчих кампаній; в) вдосконалення законодавства, що застосовується при розгляді виборчих спорів; г) підвищення спроможностей організацій громадянського суспільства при здійсненні моніторингу діяльності судів.

Проект триватиме до 21 січня 2015 року, впроваджуватиметься по всій території України, за винятком АРК. Головні підсумки роботи будуть представлені на завершення співпраці з Проектом USAID "Справедливе правосуддя" спільно на круглому столі.

< Всі новини