Головні напрямки діяльності

Відповідно до Стратегічного плану Інтситуту на 2018-2020 роки( Затверджено Протоколом Позачергових Загальних зборів учасників Громадської Організації № 3-10/2017 від 10.09.2017 року), стратегічними (головними) напрямкими діяльності Інституту на 2018-2020 роки є:

• Протидія дискримінації та забезпечення гендерної рівності;

• Сприяння запобіганню корупції в Україні;

• Сприяння розвитку судової реформи в Україні;

• Сприяння реформи кримінальної юстиції в Україні.